Skip to main content

Advokaterne

Forside  Profil  Dødsbobehandling  Insolvensret - konkurs  Handel med fast ejendom  Retssager  Erhvervs- og selskabsret  Erstatningsret  Interessekonflikter  Kontakt os   

Erhvervs- og selskabsret

 

Rådgivningen ydes indenfor alle juridiske områder, der vedrører erhvervsvirksomheder, herunder virksomhedsoverdragelse og generationsskifte. Indenfor selskabsret rådgives bl.a. om stiftelse af selskaber, omdannelse af personligt drevne virksomheder til selskaber, aktionæroverenskomster, direktørkontrakter m.v., såvel som der deltages i bestyrelsesarbejde, behandles retssager, udarbejdes kontrakter, ydes bistand med rekonstruktioner m.m.