Skip to main content

Advokaterne

Forside  Profil  Dødsbobehandling  Insolvensret - konkurs  Handel med fast ejendom  Retssager  Erhvervs- og selskabsret  Erstatningsret  Interessekonflikter  Kontakt os   

Advokater

 

Advokat Tage Lysgaard og advokat Martin Vangkilde Hansen, som driver advokatvirksomhed i kontorfællesskab, fra nedennævnte adresse, er selvstændige og uafhængige advokater, der ikke er tilknyttet interesse- og brancheorganisationer af nogen art, ej heller kollegiale, hvorfor vi kan påtage os rådgivning og retssagsførelse m.v. for alle mod alle.


Vores advokatvirksomheder er organiseret som henholdsvis anpartsselskab (adv. Tage Lysgaard) og privat virksomhed (adv. Martin Vangkilde Hansen).

Hver af advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og som følge heraf medlem af Advokatsamfundet.

Begge advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler hos henholdsvis Tryg forsikring og CNA insurance company.

Advokat Tage Lysgaards CVR-nummer er: 26 99 21 41

Advokat Martin Vangkilde Hansens CVR-nummer er: 85 22 33 13

Advokaterne anvender ikke aftale klasuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre dette aftales med klienten, såvel som de samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som de har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende, ligesom de er omfattet af Advokatsamfundets tilsyn- og diciplinærsystem og af regler om god advokat skik, jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: 


Vi kan kontaktes på nedenstående telefonnummer og email-adresse.