Skip to main content

Advokaterne

Forside  Profil  Dødsbobehandling  Insolvensret - konkurs  Handel med fast ejendom  Retssager  Erhvervs- og selskabsret  Erstatningsret  Interessekonflikter  Kontakt os   

Retssager

 

Til såvel private som erhvervsvirksomheder ydes rådgivning til førelse af retssager, herunder voldgiftssager.


Advokat Martin Vangkilde Hansen har som tidligere beneficeret advokat, det vil sige særligt udpeget af Justitsministeriet til at føre straffesager, og sager hvori der er meddelt fri proces, herunder ægteskabssager og funktionærsager, erhvervet en meget stor viden, erfaring og rutine med førelse af retssager, hvorfor der tilbydes bistand med førelse heraf, herunder også bistand i forbindelse med straffesager som forsvarer eller bistandsadvokat.